Kürt meselesi 9 Ocak 2013

30 Yıl Amerikanın Sesi Radyosunda çalışmış ve bir zamanlar birlikte Harvard’da bulunduğumuz dönemde iyi arkadaş olup nikah şahitliğini yaptığım Hakkı Öcal’ın, Türkiye’de üniter devlete karşı ajitasyon mahiyetindeki yazılarına itirazlarımdan biri. Bu yazışmalar sonunda iliştimiz koptu. 27 Ocak 2021, yani yazıyı yazdıktan 8 yıl sonra Web Sayfama yerleştiriyorum.

Hakkı Öcal’a bir not daha. Lütfen sabırla okumanızı rica ediyorum. Selam ve saygılar. İyi geceler.

Sevgili Hakkı sen anayasal yurttaşlığa dayalı çağdaş hukuk devletini sevmiyorsun ya da anlamıyorsun. Kürt halkı dediğin ana dili kürtçe olan ve kürt aşiretleri içinden çıkmış sevgili insanlarımız İstanbul’da yaşarken “kendi evlatları eliyle yönetim”e nasıl sahip olacaklar. Çok büyük hayal kırıklığı yarattı bende bu ifade: “Kürt halkı … kendi evlatları eliyle yönetim …”. Sen kaleminden çıkanı zihninin süzgecinden geçiriyor musun sevgili Kardeşim Hakkı? Kürtçe konuşmayan bir aileye doğmuş bir hakim ya da ilkokul müdürü yabancılların evladı mı olacak Kürtçe konuşan bir aileye doğmuş insanlar için? Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Halk = People dır. Sen bir halklar cumhuriyeti mi istiyorsun? Önerdiğin anayasal düzenin uygulandığı örnek ülke var mı dünyada? Eğer Türkiye’de yaşayan Kürtçe konuşan ailelere doğmuş insanlarımızın büyük çoğunluğu belirli bir bölgede yoğunlaşmış olarak yaşasalardı bir bölgesel temelli federasyon düşünülebilirdi. Hatta ayrılma da düşünülebilirdi. Ama Türkiye Cumhuryeti’nn başarısı sayesinde Kürtçe konuşan ailelere doğmuş insanlarımızın bütün Türkiye arazisini ve köyleri ve kentlerini vatanları olarak kullanmaları engellenmediği için bugün Türkiye’de yaşayan ve Kürtçe konuşan aileye doğmuş her dört insanımızın üçü Fırat’ın batısında yaşıyor. Milyonlarca insanımız da Kürtçe konuşan ailelere doğmuşlar ile Kürtçe konuşmayan alilelere doğmuş insanlarımız arasındaki birinci, ya da ikinci ya da üçüncü kuşak evliliklerin evlatları. Annesi Kürt babası Kürt olmayan bir çocuk hangi halkın evladı sayılacak? Sen ırk temelli bir Kürtlük kategorisini şeyleştirdiğinin farkındamısın? Bu arada merak ettiğim için soruyorum. Zaza Alevisi mi baba anne ailelerin ya da Türk Alevisi mi? Hayretler içinde kalıyorum. Tandığımı sandığım insanları okudukça anomi yaşıyorum. Sanki güneş sabah batıdan ya da güneyden doğmuş gibi oluyorum. Bir başka eski arkadaşım da Şahin Alpay. Küçük dilimi yutuyorum birçok yazısını okurken? Amerikan siyaset bilimi kültürü hasta galiba. Bol bol tarih oku ve bol bol siyaset ve insan ve toplum felsefesinin klasiklerini oku zihin ve değerler sağlığını takviye etmek için. Selamlar. Ama uykumu kaçırdın sevgili Hakkı. An la ya mı yorum . Irkçı ve Marksist bir zihin bulanıklığı içindeki bir hareketi Kürt kardeşlerimizi yönetecek onların kendi evlatları olarak gördüğünü, sonuç olarak, görmüyor musun? Meclise gider milletvekilleri, belediye başkanları belirli bölgelerde seçmen çoğunluğu oluşturuyora Kürtçe konuşan ailelere doğmuş olan insanlarımız, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzeni içinde çalışılıyor diye bu evlatlarının ihanetine mi uğruyorlar? Etnisite ırk değildir sevgili Hakkı Öcal. Aşiretler de ırk temeli üstünde oluşmazlar ve evrişmezler. Biraz tribal antropoloji oku bu bölgenin tarihi zemini üstünde. Bir saf Kürt ırkı yok. Bir saf Türk ırkı yok. Kürlük bir ana dil ve bir aşirete mensuplukla geri götürülebilir olgusal tarih zemininde. Bu aşiretler de saf ırk birliktelikleri değildir. Yüz yıllar boyunca her yönden yeni üye almış ve her yöne yeni üye vermişlerdir. Anayasal yurttaşlık zeminindeki bir açık siyasi rejim ve toplumsal kültür içinde yaşamanın getireceği hürriyetler ve haklar ve siyasal katılma varken, Pol Pot bozuntusu bir PKK ideolojisinin eli kanlı zorbalarına Türkiye’de yaşayan Kürtçe konuşan ailelere ve aşiretlere doğmuş insanlarımızın kaderini teslim etmek BÜHTAN dır. Öptüm. Bakalım uyuyabilecek miyim? Amerikanın Sesi radyosunda 30 yıl çalışmak sana yaramamış sevgili Hakkı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.